zaterdag 24 december 2016
Erika in ‘De Psychiater’
Wat doet Erika Bulters in het officiële ledentijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Psychiaters? Gaat ze een overstap maken naar een andere branche? Het antwoord is simpel.

 

De redactie heeft het oog laten vallen op het boekje ‘Hond geeft leven – Hoe samenwerken met een psychiatrie assistentiehond het leven ingrijpend verandert’.

In het decembernummer van De Psychiater zet Erika in een column uiteen hoe Bultersmekke als eerste officieel geaccrediteerde organisatie acht jaar geleden gestart is met het begeleiden van mensen met het opleiden van psychiatrie assistentiehonden. ‘De keuze voor het programma is bewust gemaakt omdat het belangrijk is dat mensen regie over het eigen leven kunnen nemen binnen het herstel- en stabilisatieproces. Samen met hun assistentiehond gaan zij op weg naar stabilisatie, participatie, regie, een vaste dagindeling, meer beweging, sociale contacten en waar mogelijk herstel van het gewone leven op de eigen kracht.’

Erika spreekt haar verbazing uit dat psychiatrie assistentiehonden niet door zorgverzekeraars worden vergoed. Gegeven de belangstelling die nu bij psychiaters ontstaat voor de vele positieve effecten van assistentiehonden voor mensen met psychiatrische problemen, kan nu ook vanuit de beroepsgroep meer aandacht komen voor de bekostiging van teamcoaching.

Download het artikel uit De Psychiater door op de afbeelding te klikken: