maandag 27 november 2017
Tweede informatie- en intakedag 29 januari volgeboekt
Op maandag 29 januari vindt de tweede ‘informatie- en intakedag’ van Bultersmekke Assistancedogs plaats. Na de succesvolle eerste dag in het najaar is nu ook de tweede dag volgeboekt. In de loop van januari maken we bekend wanneer de volgende dag wordt gehouden. Tijdens deze dag kunnen mensen die zelf een assistentiehond willen opleiden, persoonlijk kennismaken met Bultersmekke Assistancedogs. Daarnaast kunnen aspirant-cursisten individuele intakegesprekken voeren met Joop Mekke of Erika Bulters.

Instructeurs en cursisten geven voorlichting over het programma van Bultersmekke Assistancedogs, de zogenoemde teamcoaching. Daarnaast is er informatie over de wijze waarop het programma kan worden bekostigd. Via de zorgverzekeraar, via de gemeente, met behulp van eigen middelen of via het programma fundcoaching.

Een apart onderdeel vormen de ‘individuele intakegesprekken’ van ca 60 minuten. In tegenstelling tot de intakegesprekken bij aspirant-cursisten thuis, is het op 29 januari nog niet nodig zekerheid te hebben over de bekostiging van het teamcoachingsprogramma. In een intakegesprek wordt de zorgvraag vertaald naar een individueel trainingsprogramma. Ook wordt gesproken over de geschiktheid van de hond of over de aan te schaffen hond. Tenslotte komt de planning aan bod.

Programma

De informatie- en intakedag op 29 januari ziet er als volgt uit:

  • 10u00 – 11u00: kennismaken met programma teamcoaching en vormen van bekostiging - groep 1
  • 11u00 – 13u00: individuele verkorte intakegesprekken met Joop Mekke of Erika Bulters - groep 1
  • 13u00 – 14u00: kennismaken met programma teamcoaching en vormen van bekostiging - groep 2
  • 14u00 – 17u00: individuele verkorte intakegesprekken met Erika Bulters of Joop Mekke - groep 2  

Het is niet nodig deel te nemen aan beide onderdelen van het programma. Aanmelding voor alleen het kennismakingsprogramma of alleen de intake is ook mogelijk.

Aanmelden

Voor deelname is aanmelding noodzakelijk. De dag van 29 januari is inmiddels volgeboekt. Ben je geïnteresseerd? Binnenkort maken we bekend wanneer de volgende informatie- en intakedag plaatsvindt. Je kunt alvast je belangstelling melden door een mail te sturen naar info@bultersmekke.nl.