email: info@bultersmekke.nl

  Stichting Bultersmekke Assistancedogs
   

  'De specialist in Teamcoaching'


  De missie van Bultersmekke Assistancedogs is om zoveel mogelijk mensen met een fysieke, psychische of psychiatrische beperking hun eigen assistentiehond op te laten leiden.
  Een assistentiehond vergroot de zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Het maakt dat zij meer en beter kunnen mee doen met hun omgeving en in de samenleving. Een kwalitatief beter leven ligt in het verschiet.

  Eigen kracht

  Bultersmekke is de specialist op het gebied van teamcoaching. Met behulp van ons programma coachen en begeleiden wij mensen om de eigen hond in de thuisomgeving op te leiden tot een officieel erkende assistentiehond. Wij gaan uit van de kracht van mensen en van wat zij zelf kunnen doen.

  Bultersmekke is een middelgrote aanbieder van assistentiehonden. Op twee belangrijke punten verschilt het programma van Bultersmekke van de twee grotere aanbieders in Nederland. Allereerst door de methode van thuistraining. Ten tweede doordat mensen niet een hond in bruikleen krijgen maar werken met hun eigen hond.
     

    

  Zorgondersteuning

  Ook biedt Bultersmekke Assistancedogs zorgondersteuning. Wij coachen en begeleiden kinderen en volwassenen met een vorm van autisme of psychische / psychosociale / psychiatrische problemen naar meer zelfredzaamheid, groter vermogen tot participatie, meer zelfstandigheid en betere communicatieve en sociale vaardigheden.

  Internationaal geaccrediteerd

  Stichting Bultersmekke Assistancedogs is lid van Assistance Dogs Europe (ADEu), geaccrediteerd door Assistance Dogs International (ADI) en als assistentiehondenschool gemachtigd door de Belgische cel machtiging assistentiehondenscholen. Honden opgeleid via het programma van Bultersmekke worden voor de Nederlandse wet erkend als officiële assistentiehond, en hebben daarmee recht op toegang tot publieke ruimten. Voor meer informatie kijk op pagina accreditatie.

  Ondersteuning in bekostiging

  Veel mensen met een beperking komen niet in aanmerking voor een vergoeding van de zorgverzekeraar. Stichting Bultersmekke ondersteunt in het vinden van andere vormen van bekostiging. De stichting heeft de ANBI status (rsin 820 709 633). Dat betekent dat uw gift voor het opleiden van onze assistentiehonden fiscaal te verrekenen is.

        

                       
   
       
   
  Psychiatrie assistentiehonden - de scepsis voorbij
  ‘Zelf opleiden van je eigen assistentiehond levert een positieve bijdrage aan het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid.’ Deze stelling verdedigde Joop Mekke samen met Bultersmekke cursist Mirjam tijdens het congres ‘Multideskundigheid in de nieuwe GGZ’ op 31 oktober in De Reehorst in Ede. Zij kregen de handen in de zaal op elkaar. Joop Mekke: ‘Je kunt wel zien dat in delen van de geestelijke gezondheidszorg de scepsis over assistentiehonden aan het verdwijnen is.’

   
       
       
   
  Veel belangstelling voor opleiding Instructeur Teamcoaching
  Tientallen belangstellenden waren vrijdag 27 oktober bij Bultersmekke Assistancedogs te gast voor de informatiedag Instructeur Teamcoaching. Bultersmekke is dit jaar een opleiding voor nieuwe instructeurs gestart. In februari begint al weer een nieuwe groep studenten. Het aantal instructeurs zal daarmee gaan verdubbelen. Dat is nodig om aan de sterk stijgende vraag te kunnen voldoen.

   
       
       
   
  13 november Utrecht: Informatie- en intakedag
  Bultersmekke Assistancedogs start met informatie- en intakedagen. Dagen waarop mensen die zelf een assistentiehond willen opleiden, persoonlijk kennis kunnen maken met Bultersmekke. Daarnaast kunnen aspirant-cursisten individuele intakegesprekken voeren met Joop Mekke of Erika Bulters. De eerste Bultersmekke-informatiedag vindt plaats op maandag 13 november 2017 in Utrecht.